دوست داشتنروزهایی هست که پیش خودم فکر می کنم ای کاش نبودند.بودنشان نماد بدبختی است.نماد انتلکتوئل بازی ست.روز مادر که میشودعکس مادر با لبخند شش در چهار می شود پست مان و لایک درو می کنیم.روزمعلم هم همان طور و قس علی هذا...
ولنتاین هم دوست داشتن بی خودکی ست.به قول پدرم که می گوید ''دوست داشتن هایمان هم الکی شده'' راست هم می گوید... .
بودن یا نبودنت مهم هست اما تو در وصف ولنتاین و سپندارزمگان نمی گنجی که تبریک بگویمت و تو هم -با همان نگاه معصومانه- تبریکم را پذیرا باشی و سعی کنی از زیر حرف زدن در بروی.
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی ...


*ولوم تایم همه مبارک (به جز اویی که نیست)

منبع اصلی مطلب : شانتاژ
برچسب ها : دوست داشتن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : ولنتاین یا چیزهایی دیگر...